V ČR chráněno mnoho druhů, známé přírodní památky a speciální ochranné zákony.

You 10 Jan, 16:12:00

Create 3 questions about nature in czech republic

Teacherbot 10 Jan, 16:12:00

1. Jak mnoho druhů je v České republice chráněno před vymíráním?
2. Jaké jsou nejpopulárnější přírodní památky v České republice?
3. Existují nějaké zvláštní zákony o ochraně přírody v České republice?