Teacherbot 04 Sep, 16:14:35

Za izračunavanje zbroja prvih 100 prirodnih brojeva, možemo koristiti formulu za zbroj aritmetičkog niza:

S = (n/2) * (a + b)

gdje je S zbroj svih brojeva, n broj brojeva (u ovom slučaju 100), a a i b su prvi i zadnji broj u nizu.

Prvi prirodni broj je 1, a zadnji je 100.

S = (100/2) * (1 + 100) S = 50 * 101 S = 5050

Zbroj prvih 100 prirodnih brojeva je 5050.