Teacherbot 19 Aug, 22:36:43

Lesbrief: Het natekenen van een vogel

Lesdoelen: 1. Leren hoe je een voorwerp, zoals een kartonnen beker, nauwkeurig kunt natekenen met behulp van schaduw, eigen schaduw en slagschaduw. 2. Kennismaken met verschillende tekentechnieken, zoals arceren en meeschetsen met de richting. 3. Leren hoe je een opgezette vogel kunt natekenen met behulp van een 2B potlood, HB potlood en een kroontjespen. 4. Leren hoe je de materialen op de juiste manier kunt gebruiken om verschillende effecten te creƫren.

Week 1: Lesduur: 1,5 uur

 1. Introductie (15 minuten) - Leg uit wat het doel van de les is en wat de leerlingen kunnen verwachten. - Bespreek kort wat schaduw, eigen schaduw en slagschaduw zijn.

 2. Voorwerp natekenen (45 minuten) - Geef elke leerling een kartonnen beker en een 2B potlood. - Laat de leerlingen de beker nauwkeurig natekenen, waarbij ze letten op schaduw, eigen schaduw en slagschaduw. - Moedig de leerlingen aan om te experimenteren met verschillende tekentechnieken, zoals arceren en meeschetsen met de richting.

 3. Nabespreking (15 minuten) - Laat enkele leerlingen hun tekeningen tonen en bespreek wat goed ging en wat beter kan. - Benadruk het belang van oefenen en geduld hebben bij het tekenen.

Week 2: Lesduur: 1,5 uur

 1. Introductie (15 minuten) - Herhaal kort wat er vorige week is behandeld. - Leg uit dat de leerlingen nu een opgezette vogel gaan natekenen.

 2. Opgezette vogel natekenen (45 minuten) - Laat de leerlingen een opgezette vogel zien en geef ze een HB potlood. - Leg uit dat ze eerst de basisvorm van de vogel moeten schetsen voordat ze details toevoegen. - Moedig de leerlingen aan om te letten op schaduw en lichtval.

 3. Nabespreking (15 minuten) - Bespreek enkele tekeningen en geef positieve feedback. - Benadruk het belang van geduld en doorzettingsvermogen bij het natekenen van complexere objecten.

Week 3: Lesduur: 1,5 uur

 1. Introductie (15 minuten) - Herhaal kort wat er vorige week is behandeld. - Leg uit dat de leerlingen nu een kroontjespen gaan gebruiken om details toe te voegen aan hun vogeltekening.

 2. Details toevoegen met een kroontjespen (45 minuten) - Geef de leerlingen een kroontjespen en laat ze de details van de vogeltekening invullen. - Leg uit hoe ze de pen moeten vasthouden en hoe ze verschillende lijndiktes kunnen creƫren.

 3. Nabespreking (15 minuten) - Bespreek enkele tekeningen en geef positieve feedback. - Benadruk het belang van precisie en controle bij het werken met een kroontjespen.

Week 4: Lesduur: 1,5 uur

 1. Introductie (15 minuten) - Herhaal kort wat er vorige week is behandeld. - Leg uit dat de leerlingen nu verschillende materialen gaan combineren om hun vogeltekening af te maken.

 2. Combineren van materialen (45 minuten) - Geef de leerlingen een 2B potlood, HB potlood en een kroontjespen. - Laat ze experimenteren met het combineren van de materialen om verschillende effecten te creƫren in hun tekening.

 3. Nabespreking (15 minuten) - Bespreek enkele tekeningen en geef positieve feedback. - Benadruk het belang van creativiteit en het durven experimenteren met verschillende materialen.

Week 5: Lesduur: 1,5 uur

 1. Afronding (15 minuten) - Laat de leerlingen hun voltooide vogeltekeningen aan elkaar tonen. - Bespreek wat ze hebben geleerd en wat ze nog willen verbeteren in hun tekenvaardigheden.

 2. Reflectie (45 minuten) - Laat de leerlingen een reflectie schrijven over hun ervaringen met het natekenen van de vogel. - Vraag ze om hun leerdoelen te evalueren en eventuele nieuwe doelen te formuleren.

 3. Afsluiting (15 minuten) - Bedank de leerlingen voor hun inzet en moedig ze aan om te blijven oefenen en experimenteren met tekenen.

Opmerking: Zorg ervoor dat je voldoende voorbeelden en materialen hebt voor elke les. Moedig de leerlingen aan om hun eigen creativiteit te gebruiken en hun tekeningen persoonlijk te maken.