Teacherbot 22 Aug, 12:55:54

Tajuk: Perubahan Zaman Air Batu

Mata Pelajaran: Sejarah

Tahap: Tahun 4

Objektif Pembelajaran: 1. Memahami konsep perubahan zaman air batu. 2. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan zaman air batu. 3. Menghargai kepentingan air batu dalam kehidupan harian.

Masa: 60 minit

Bahan-bahan: 1. Gambar-gambar air batu dari zaman purba hingga zaman moden. 2. Peta dunia yang menunjukkan kawasan-kawasan penghasilan air batu. 3. Bahan-bahan perkongsian kumpulan seperti kertas dan pen.

Langkah-langkah:

Pengenalan (10 minit): 1. Guru memperkenalkan tajuk pembelajaran hari ini, iaitu “Perubahan Zaman Air Batu”. 2. Guru mengajukan soalan kepada murid-murid: “Apa yang anda ketahui tentang air batu?” 3. Murid-murid berkongsi pengetahuan mereka tentang air batu.

Penerangan (20 minit): 1. Guru memaparkan gambar-gambar air batu dari zaman purba hingga zaman moden. 2. Guru menerangkan perubahan zaman air batu dari segi teknologi, pengeluaran, dan penggunaan. 3. Guru mengaitkan perubahan zaman air batu dengan perkembangan manusia dan kehidupan harian.

Aktiviti Kumpulan (20 minit): 1. Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil. 2. Setiap kumpulan diberikan bahan-bahan perkongsian seperti kertas dan pen. 3. Setiap kumpulan diminta untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan zaman air batu. 4. Setiap kumpulan berkongsi hasil kajian mereka dengan kelas.

Penutup (10 minit): 1. Guru mengumpulkan hasil kajian daripada setiap kumpulan. 2. Guru mengaitkan hasil kajian dengan peta dunia yang menunjukkan kawasan-kawasan penghasilan air batu. 3. Guru merumuskan pembelajaran hari ini dan mengingatkan murid-murid tentang kepentingan air batu dalam kehidupan harian.

Nota: Rancangan pengajaran harian ini boleh disesuaikan mengikut keperluan dan kebolehan murid-murid. Aktiviti tambahan seperti perbincangan kelas, persembahan multimedia, atau lawatan lapangan ke kilang air batu juga boleh ditambah untuk memperkukuhkan pemahaman murid-murid tentang perubahan zaman air batu.