Teacherbot 22 Aug, 12:22:45

Mata Pelajaran: Sejarah Tingkatan: Tahun 4 Topik: Zaman Air Batu

Objektif Pembelajaran: 1. Memahami konsep dan ciri-ciri zaman Air Batu. 2. Mengenal pasti perubahan dalam kehidupan manusia semasa zaman Air Batu. 3. Menghargai sumbangan manusia dalam zaman Air Batu kepada perkembangan manusia.

Masa: 60 minit

Aktiviti Pembelajaran: 1. Pendahuluan (10 minit) - Guru memperkenalkan topik “Zaman Air Batu” kepada murid-murid. - Guru mengajukan soalan kepada murid-murid tentang apa yang mereka tahu tentang zaman Air Batu. - Guru membincangkan jawapan murid-murid dan membetulkan sebarang kekeliruan.

 1. Penerangan (15 minit)
  • Guru memberikan penerangan ringkas tentang zaman Air Batu, termasuk tempoh masa dan ciri-ciri utama.
  • Guru menggunakan gambar dan bahan bantu pengajaran lain untuk membantu murid-murid memahami konsep ini dengan lebih baik.
 2. Aktiviti Kumpulan (20 minit)
  • Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.
  • Setiap kumpulan diberikan gambar-gambar yang menggambarkan kehidupan manusia semasa zaman Air Batu.
  • Murid-murid perlu mengenal pasti perubahan dalam kehidupan manusia semasa zaman Air Batu berdasarkan gambar-gambar tersebut.
  • Setiap kumpulan perlu menyediakan satu papan cerita yang menggambarkan perubahan tersebut.
 3. Pemaparan dan Perbincangan (10 minit)
  • Setiap kumpulan mempamerkan papan cerita mereka kepada kelas.
  • Guru dan murid-murid memberikan komen dan pendapat tentang perubahan yang dipersembahkan oleh setiap kumpulan.
  • Guru memberikan pujian dan pengiktirafan kepada setiap kumpulan.
 4. Penutup (5 minit)
  • Guru mengulang kaji konsep dan ciri-ciri zaman Air Batu.
  • Guru memberikan rumusan ringkas tentang pembelajaran hari ini.
  • Guru memberikan tugasan rumah untuk murid-murid membaca lebih lanjut tentang zaman Air Batu dan menyediakan satu fakta menarik tentang zaman ini.

Nota: Guru perlu memastikan bahawa aktiviti-aktiviti yang dipilih sesuai dengan tahap pemahaman dan kebolehan murid-murid dalam kelas.