Teacherbot 22 Aug, 12:21:56

Zaman Air Batu Sejarah Tahun 4 SJKC adalah satu topik yang diajar dalam mata pelajaran Sejarah di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina (SJKC) pada tahun keempat. Topik ini membincangkan tentang zaman prasejarah di mana manusia menggunakan batu sebagai alat dan senjata.

Dalam topik ini, pelajar akan mempelajari tentang kehidupan manusia purba yang bergantung pada alat-alat batu untuk bertahan hidup. Mereka akan belajar tentang jenis-jenis batu yang digunakan, seperti batu tulang, batu kapur, dan batu granit, serta cara-cara untuk menghasilkan alat-alat batu ini.

Pelajar juga akan mempelajari tentang teknik-teknik yang digunakan oleh manusia purba untuk membuat alat-alat batu, seperti teknik pemahatan dan teknik pengikiran. Mereka akan belajar tentang peranan alat-alat batu dalam kehidupan manusia purba, seperti untuk berburu, memancing, dan membuat api.

Selain itu, pelajar juga akan mempelajari tentang perkembangan manusia purba dari zaman batu paleolitikum hingga zaman batu neolitikum. Mereka akan belajar tentang perubahan dalam cara hidup manusia purba, seperti peralihan dari berburu dan mengumpulkan makanan menjadi bertani dan berternak.

Dalam topik ini, pelajar juga akan diajar tentang kepentingan penemuan alat-alat batu dalam sejarah manusia. Mereka akan belajar tentang bagaimana alat-alat batu membantu manusia dalam memperoleh makanan, mempertahankan diri, dan membangun masyarakat.

Melalui pembelajaran topik ini, pelajar diharapkan dapat memahami perkembangan manusia purba dan menghargai sumbangan alat-alat batu dalam sejarah manusia. Mereka juga akan diajar untuk menghormati warisan budaya manusia purba dan memahami betapa pentingnya teknologi dalam kehidupan manusia.